Canviar d'idioma Antoni Torrella 99 baixos B, 08224 Terrassa
Cazorla Barberà

Som una corredoria amb una experiència en la mediació d'assegurances de més de 30 anys, que aglutina experiència i joventut per atendre amb la màxima eficàcia les necessitats dels actuals clients.

Estem especialitzats en assegurances generals.

Les nostres dades són les següents:

 • NIF B-61-488706. Registre Mercantil de Barcelona, tom 30.445, foli 183, full B-176.990, inscripció 3ª
 • Clau JI27GC d'acord amb l'article 7 del decret 347/1995
 • Concertades assegurances de Responsabilitat Civil, segons art. 15 Llei 9/1992 de 30 d'abril.
 • Caució, segons disposició tercera, apartat B. Llei 26/2006 de 17 de juliol.

Recorda que contractar assegurances a través d'una corredoria té els seus avantatges:

 • Llibertat e independència en la contractació dels riscos en l'entitat asseguradora que resulti més beneficiosa per als interessos del client.
 • La contractació de les assegurances a través d'una Corredoria no suposa una despesa addicional per a l'assegurat sinó un estalvi important en temps i diners.
 • Atenció comercial personalitzada d'un dels corredors que componen el nostre equip de treball.
 • Estudi de les pòlisses ja contractades amb altres entitats, per avaluar la necessitat asseguradora del client.
 • Disseny del Pla d'Assegurances.
 • Informe de les diverses ofertes del sector.
 • Visita de les instal·lacions i assessorament pel tècnic especialitzat.
La Nostra Empresa La Nostra Empresa La Nostra Empresa

© Cazorla Barberà & Associats · Antoni Torrella 99 baixos B, 08224 Terrassa · Tel. 937 805 860 - 937 886 348 · Fax 937 803 518

visites visites · Avis Legal · Disseny: LaAnet.com